ქეთათო ირაკლი ჩარკვიანის საავტორო უფლებების დაცვას ითხოვს!

ქეთათო ჩარკვიანი სავტორო უფლებების დაცვის მიზნით, ინტერნეტში უნებართვოდ განთავსებული იარაკლი ჩარკვიანის ნაწარმოებების აღებას ითხოვს. მან, როგორც ირაკლი ჩარკვიანის მემკვიდრემ, ამ მოთხოვნით უკვე მიმართა Youtube-ს, რომლის მიერაც გაგზავნილი იქნა შესაბამისი შეტყობინებები განმათავსებლების მიმართ და მათ მიეცათ ვადა დარღვევის აღმოსაფხვრელად.