2018 წლის 12 მაისს ასოციაციის მორიგი საერთო კრება გაიმართება

2018 წლის 12 მაისს, 13:00 საათზე, თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის  პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის დიდ დარბაზში (მისამართი: რუსთაველის გამზ. N17) გაიმართება საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის წევრთა მორიგი საერთო კრება, შემდეგი დღის წესრიგით:

 

  1. 2017 წლის საქმიანობის შეჯამება, წლიური ანგარიშის წარდგენა და დამტკიცება;
  2. ასოციაციის მომავალი სტრატეგიული მიმართულებების წევრებისათვის გაცნობა.

 

ასოციაციის წევრების დასწრება სავალდებულოა