პრესკონფერენცია საავტორო უფლებებში რუსული საფრთხის შესახებ

2019 წლის 28 თებერვალს, საავტორო უფლებების სფეროში რუსული საფრთხის შესახებ ასოციაციის, BRAVO Records-ის და GMI Rights Management-ის ერთობლივი პრესკონფერენცია გაიმართა. პრესკონფერენციაზე დამსწრეებს მიეწოდათ დეტალური ინფორმაცია ამ სფეროში გავლენის მოპოვების მიზნით რუსეთის მიზნებსა და სამოქმედო გეგმებზე.