რუსული „რბილი ძალა“ ქართულ ხელოვნებაში

2019 წლის 30 მარტის გადაცემა „მთელი ამბავი ელისო ჯარიშვილთან ერთად“ საავტორო უფლებების სფეროში არსებულ რუსულ საფრთხეს დაეთმო.