მერიდიანი ასოციაციის საქმიანობის შესახებ

2020 წლის 23 მარტს გადაცემა მერიდიანი ასოციაციის საქმიანობას დაეთმო. ასოციაციის თავმჯდომარემ გიგა კობალაძემ დეტალურად ისაუბრა საქართველოში საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კოლექტიურ მართვასა და ასოციაციის საქმიანობის სხვა მიმართულებებზე.