ასოციაციის მორიგი საერთო კრება

მსოფლიო პანდემიის (COVID-19) გამო ქვეყანაში შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე, საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის წევრთა მორიგი საერთო კრება გაიმართება დისტანციურად, ელექტრონული კომუნიკაციის მეშვეობით, 2021 წლის 17-21 მაისის პერიოდში შემდეგი დღის წესრიგით:

საქმიანობის სტრატეგიული მიმართულებების განხილვა და 2020 წლის ანგარიშის დამტკიცება.

 

კრებაში მონაწილეობისთვის, წევრებს, ასოციაციაში გაწევრიანებისას საკუთარი ელ ფოსტის მიუთითებლობის ან შემდგომში მისი შეცვლის შემთხვევაში, შეუძლიათ არაუგვიანეს 2021 წლის 17 მაისისა გამოაგზავნონ მოქმედი ელ ფოსტის მისამართი შემდეგ ელ ფოსტაზე: contact@gca.ge