საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელახალი შენიშვნები კანონპროექტზე

საერთაშორისო ქოლგა ორგანიზაციებმა, საავტორო უფლებების კანონპროექტზე შენიშვნები, საქართველოს პარლამენტს კიდევ ერთხელ გაუგზავნეს.

ექსპერტები კვლავ მოითხოვენ კანონპროექტიდან ევროდირექტივების შეუსაბამო და ავტორების დამაზიანებელი დებულებების ამოღებას.

სრული ტექსტი იხილეთ ბმულზე:

Umbrella_Letter