ახალი კანონი ავტორებს დააზარალებს

საავტორო უფლებების ახალი კანონის მიღების შემთხვევაში, პირველ რიგში ავტორები დაზარალდებიან.

ქართული სახელოვნებო სივრცე რუსეთის ხელში აღმოჩნდება, რასაც რუსეთი პროპაგანდის იარაღად გამოიყენებს.

პარლამენტმა უნდა გაითვალისწინოს არაერთხელ გაცემული საერთაშორისო რეკომენდაციები და მიიღოს კანონი, რომელიც ავტორების საუკეთესო ინტერესებშია.