ახალი კანონი რუსეთის ინტერესებშია

საავტორო უფლებების ახალი კანონი რუსეთის ინტერესებშია, რაც ავტორებს დააზარალებს  და სფეროს გამოუსწორებელ ზიანს მიაყენებს.

რუსეთი მოიპოვებს კონტროლს ქართულ ხელოვნებაზე, რასაც პროპაგანდის იარაღად გამოიყენებს.

გამოსავალი, საერთაშორისო რეკომენდაციების გათვალისწინებით, ავტორების ინტერესების შესაბამისი კანონის მიღებაა.