ქართული ხელოვნების რუსული ოკუპაცია

რუსეთი ცდილობს, საავტორო უფლებების ახალი კანონით, ხელში ჩაიგდოს ქართული სახელოვნებო სივრცე.

კანონის მიღება სფეროს პარალიზებას და ავტორების ჰონორარის გარეშე დატოვებას გამოიწვევს.