საავტორო ქონებრივი უფლებების კოლექტიური მართვა, ან ერთი ფანჯრის პრინციპი, როგორც მას ხშირად უწოდებენ, უფლების მფლობელებისა და მოსარგებლეების ინტერესების რეალიზების ყველაზე ეფექტიანი მექანიზმია. კოლექტიური მართვა, ერთი მხრივ, აადვილებს საავტორო უფლებით დაცული ნაწარმოებებით სარგებლობას, ხოლო, მეორე მხრივ, უზრუნველყოფს…  სრულად >

საერთო კრება

საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის წევრთა რიგგარეშე საერთო კრება გაიმართება…

განმეორებითი საერთო კრება

საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაციის წევრთა განმეორებითი საერთო კრება გაიმართება..

განმეორებითი საერთო კრება

გამომდინარე იქიდან, რომ საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ, 2023 წლის 21 ნოემბრის რიგგარეშე საერთო კრების…

თუ ხართ საავტორო უფლების მფლობელი, გახდით წევრი და კოლექტიურად მართეთ თქვენი უფლებები, რაც დაგეხმარებათ თქვენი რეპერტუარის გამოყენების კონტროლსა და ჰონორარის შეგროვებაში.

თუ საქმიანობაში იყენებთ საავტორო უფლებით დაცულ ნაწარმოებს, აიღეთ ლიცენზია ონლაინ, უმოკლეს დროში.

თუ თქვენ დაწესებულებაში ცოცხლად სრულდება მუსიკალური ნაწარმოებები, კანონით ვალდებული ხართ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია შესრულებული ნაწარმოებების შესახებ. ამისთვის შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ ინფორმაცია ონლაინ და დაზოგოთ რესურსები.