გამომცემელი: საქართველოს საავტორო უფლებათა ასოციაცია/Publisher: Georgian Copyright Association (GCA). საქართველო, თბილისი, 0171, კოსტავას ქ. 63/63 Kostava str. 0171, Tbilisi, Georgia. ტელ/Tel: +995 32 2 23 78 87. www.gca.ge, contact@gca.ge ნომერზე მუშაობდნენ: ელენე ნიჟარაძე, სალომე ბენაშვილი, ნუკა ორჯონიკიძე, თამარ გოგელიძე, ზურაბ ბეჟაშვილი, ხათუნა გოგიშვილი/The edition was prepared by: Elene Nizharadze, Salome Benashvili, Nuka Orjonikidze, Zurab Bezhashvili, Khatuna Gogishvili. ფოტო: გიორგი ცაავა/Photo by: Giorgi Tsaava. გრაფიკული დიზაინი: ნუცა ნადირაძე/Graphic Design: Nutsa Nadiradze. ლიტერატურული რედაქტირება: გაგა ლომიძე/Literature Editing: Gaga Lomidze. თარგმანი: მიხეილ გევორქიანი/Translation: Mikhail Gevorkyan. ჟურნალი გამოდის ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის, „საქპატენტის“ მხარდაჭერით და დაბეჭდილია მის პოლიგრაფიულ ბაზაზე/The magazine was published with the support of the National Intellectual Property Center – SAKPATENTI and was printed by its publishing house. ჟურნალში გამოქვეყნებული მასალების გამოყენება გამომცემლის ნებართვის გარეშე აკრძალულია/The use of the magazine content is forbidden without prior permission of the publisher. ყველა უფლება დაცულია © 2018 All Rights Reserved. ჟურნალი ვრცელდება უსასყიდლოდ/The magazine is produced for noncommercial purpose.