გახდით
წევრი

თუ ხართ საავტორო უფლების მფლობელი, გახდით წევრი და კოლექტიურად მართეთ თქვენი უფლებები, რაც დაგეხმარებათ თქვენი რეპერტუარის გამოყენების კონტროლსა და ჰონორარის შეგროვებაში.