• 1

   დაწყება

  • 2

   ნაწარმოების რეგისტრაცია

  • 3

   დასრულება

  1/3

  დაწყება

  საქმიანობის სფერო აირჩიეთ საწარმოს შესაბამისი საქმიანობა *

  ჟანრი აირჩიეთ ნაწარმოების ჟანრი *


  წესები და პირობები
  გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წესებს და გამოყენების პირობებს. წესებზე და გამოყენების პირობებზე დათანხმებით ადასტურებთ რომ წარმოადგენთ არტისტს და თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია შეიცავს ზუსტ და უტყუარ მონაცემებს. ინფორმაციის მოწოდება მოხდა თქვენი სურვილით და გაგაჩნიათ ამისათვის კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა უფლება. ამავდროულად იძლევით თანხმობას, მოწოდებული ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავებასა და სხვა ისეთ გამოყენებაზე, რაც მიზნად ისახავს არტისტთა ერთიანი ბაზის შექმნას, მათთან კომუნიკაციას და ა. შ. არასწორი/არასრული ინფორმაციის წარმოდგენამ შესაძლოა იქონიოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისი შედეგები. ინფორმაციის მოწოდებისას იგულისხმება, რომ თქვენ გაეცანით და ეთანხმებით ვებ გვერდის კონფიდენციალურობის პოლიტიკასაც.